Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządcy Nieruchomości:                                             Księgowość:                 

Karol Kapica               tel.: 793 777 933 , (022) 115 82 22                    tel.: (22) 224 10 14

                 Obsługa techniczna:

                tel.: 607 559 053

e-mail.: zarzadzanie@kapicanieruchomosci.pl 

 

Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatnych Inwestorów,którzy zainteresowani są powierzeniem spraw swoich nieruchomości zawodowym zarządcom nieruchomości legitymującym się udokumentowanym doświadczeniem oraz wykształceniem w zakresie budownictwa, prawa i rachunkowości.

Kancelaryjny charakter naszej firmy oraz wykonywanie obsługi nieruchomości wyłącznie przez licencjonowanych zarządów gwarantuje indywidulane i odpowiedzialne podejście do potrzeb Klientów, oraz umożliwia pogodzenie wysokiej jakości usług i przystępnych cen. Zapewniamy dużą dostępność naszych Zarządców i stały kontakt z Klientami, bo liczbę obsługiwanych obiektów dostosowujemy do realnych możliwości.

Jeśli zechcą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia w zakresie:

- zarządzania i administrowania nieruchomością,

- długofalowego planowania zarządu nieruchomością,

- optymalizacji kosztów,

- organizowania od podstaw Wspólnoty Mieszkaniowej,

- przejmowania nieruchomości od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej,

- realizacji roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,

- windykacji trudnych należności,

- organizowania kompleksowych remontów i pozyskiwania na nie funduszy,

- poszukiwania dodatkowych dochodów,

- porządkowania stanu prawnego, dokumentacji i finansów,

- pozyskiwania i rozliczania najemców,

zaprosimy Państwa lub przyjmiemy zaproszenie do indywidualnej rozmowy w celu weryfikacji naszych umiejętności i omówienia możliwości współpracy.

Na życzenie udostępnimy kontakt do naszych dotychczasowych Klientów, którzy potwierdzą, że jesteśmy zawsze rzecznikiem ich interesu.

                                                                    

Zarząd